Aktualni podatki AKTRP za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov

Vlagatelji vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike lahko na spodnjih povezavah pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave je njihova vloga oz. zahtevek in kdaj lahko pričakujejo odločbo oziroma izplačilo odobrenih sredstev.

1. Vpogled v zahtevke Zbirne vloge 2020 (za ukrepe KOPOP, Ekološko kmetovanje, OMD,  Dobrobit živali in neposredna plačila):

Vlagatelji lahko informacije pridobijo v spletnem pregledovalniku z vpisom svoje davčne številke (DŠ) in enotne matične številke občana (EMŠO) ali matične številke MŠO za pravne osebe.

Dostopni so podatki o oddaji vlog, izdaji odločb in prejemu izplačil za zahtevke zbirnih vlog (za plačila za območja z omejenimi dejavniki – OMD, neposredna plačila, kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe – KOPOP, ekološko kmetijstvo – EK in dobrobit živali – DŽ) za leti 2019 in 2020, in sicer:

– podatki o izdanih odločbah in prejetih izplačilih za zahtevke zbirne vloge za leto 2019 in

– informacije o tem, v kakšni fazi obravnave so zahtevki in o predvidenih terminih izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirne vloge za leto 2020.

Spletni pregledovalnik

2. Vpogled v stanje vlog na javne razpise Programa razvoja podeželja 2014-2020 in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020:

V spodnjih datotekah so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog in zahtevkov za izplačilo, ki prispejo na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020).

Stanje vlog po javnih razpisih: v tabeli so informacije o stanju obravnave vlog za vsak javni razpis, in sicer podatek o številu nezaključenih vlog in podatek o predvidenem datumu izdaje odločbe.

TABELA: Pregled stanja obravnave vlog

Zahtevki za izplačilo: vlagatelj na osnovi tega, kdaj je svoj zahtevek oddal na Agencijo, lahko v spodnji tabeli pridobi informacijo, v katerem mesecu oddane zahtevke trenutno obravnava Agencija.

TABELA: Pregled stanja obravnave zahtevkov za izplačilo

3. Vpogled v stanje vlog na vse preostale javne razpise MKGP (vinarstvo, čebelarstvo, šolska shema, ukrepi pomoči de minimis idr.):

V spodnjih datotekah so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog in zahtevkov za vse ostale javne razpise in ukrepe kmetijske politike, ki jih izvajamo na Agenciji (vinarstvo, čebelarstvo, promocija, šolska shema, ukrepi pomoči in de minimis ukrepi ter drugi).

Pregled stanja vlog: na prvem listu tabele so informacije o stanju obravnave vlog za vsak javni razpis oziroma ukrep, in sicer podatek o številu nezaključenih vlog in podatek o predvidenem datumu izdaje odločbe.

Pregled zahtevkov za izplačilo: na drugem listu tabele lahko vlagatelj pridobi informacijo o številu nezaključenih zahtevkov, v katerem mesecu oddane zahtevke trenutno obravnava Agencija in podatek o predvidenem datum izdaje odločbe.

TABELA: Pregled stanja vlog in zahtevkov za izplačilo

Prijava na e-novice

Deli z drugimi