Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 in 908/2014 prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov.

Vsebina objave:

– Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

– Objavljajo se:

  • ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;
  • v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;
  • občina in upravna enota;
  • skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);
  • iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).
  • skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj;
  • vrsta in opis ukrepa.

ISKALNIK prejemnikov sredstev v evropskem proračunskem letu 2020  (16. 10. 2019 – 15. 10. 2020)

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2019

Spletna stran ARSKTRP – Objava prejemnikov sredstev

Prijava na e-novice

Deli z drugimi