Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP

Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP

  • Datum objave 11.06.2021
FileAction
Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP.pdfPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 241
  • Velikost datoteke 279.11 KB
  • Objavljen 11.06.2021
Opis:

Pri obravnavi vlog za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) in kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP) Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) napake ugotavlja z administrativno kontrolo (100 % pregledanih vlog) in s kontrolo na kraju samem (najmanj 5 % pregledanih vlog). Na podlagi izvedenih kontrol agencija vsako leto izdela poročilo o ugotovljenih kršitvah predpisanih pravil, ki jih morajo pri ukrepu OMD in podukrepih KOP izpolnjevati upravičenci. V Sloveniji je stopnja napake, ki izhaja iz teh kršitev, sicer v upadanju, a je še vedno previsoka: 9,04 % v letu 2010, 4,96 % v letu 2011 in 4,5 % v letu 2012. Na ravni EU je ocenjena stopnja napake znašala 7,7 % v letu 2011 in 7,9 % v letu 2012. Stopnja napake naj ne bi presegala praga pomembnosti 2 %.

Leto izdaje: 2014

Deli z drugimi