Senzorična ocena mesnih izdelkov

Senzorična ocena mesnih izdelkov

  • Datum objave 01.02.2023
FileAction
Senzorična ocena mesnih izdelkov.docxPrenesi
  • Verzija
  • Prenosov 146
  • Velikost datoteke 2.08 MB
  • Objavljen 01.02.2023
Opis:

Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Demonstracijske projekte – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, sklop C - živilska tehnologija, je v začetku leta 2023 izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj.

Clij in namen izvedbe demonstracijskih projektov v različnih kmetijskih panogah je ponuditi kar največ informacij in novih znanj s področja primarne kmetijske proizvodnje, ohranjanje dobrega počutja živali oz. preprečevanja izgub zaradi slabega počutja rejnih živali. Z znanjem, pridobljenim na teh demonstracijah bodo kmetijska gospodarstva lažje ali učinkoviteje prispevala k izboljšani gospodarski kot tudi okoljevarstveni učinkovitosti.

Ključne besede: živilska tehnologija, mlečni izdelki, mlevski izdelki, sadni in/ali zelenjavni izdelki, senzorična ocena, dopolnilne dejavnosti, razvoj podeželja, živinoreja

Deli z drugimi