Predstavitev Strateškega načrta SKP 2023-2027 in novega sistema točkovanja OMD