Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2022