AGRA 2021 – Predstavitev dobrih praks za varovanje voda