6. prenos znanja v prakso v sklopu projekta EIP 16.5 Plodonosni gozdni rob: SMERNICE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE