38. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja 2023 in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP)