[preselected_search_fields]

Izpolnjevanje zahtev in pogojev pri izvajanju ukrepa Dobrobit živali (DŽ) - govedoreja

Objavljeno: 22.12.2017

Usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali (DŽ) na področju govedoreje za leto 2017

DŽ, govedo, govedoreja, 2017

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015

Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Avtorji: Danijela Bojkovski, Angela Cividini, Marko Čepon, Antonija Holcman, Drago Kompan, Milena Kovač, Andreja Komprej, Metka Žan Lotrič, Špela Malovrh, Klemen Potočnik, Mojca Simčič, Dušan Terčič, Polonca Zajc

Leto izdaje: 2014

Kazalo vsebine
LIPICANSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ – slovenska avtohtona pasma
POSAVSKI KONJ – slovenska avtohtona pasma
LJUTOMERSKI KASAČ – slovenska tradicionalna pasma
HAFLINŠKI KONJ – slovenska tradicionalna pasma
CIKASTO GOVEDO – slovenska avtohtona pasma
LISASTO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
RJAVO GOVEDO – slovenska tradicionalna pasma
KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 11 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKA LANDRACE – LINIJA 55 – slovenska tradicionalna pasma prašičev
SLOVENSKI VELIKI BELI PRAŠIČ – slovenska tradicionalna pasma
JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BOVŠKA OVCA – slovenska avtohtona pasma
BELOKRANJSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
ISTRSKA PRAMENKA – slovenska avtohtona pasma
OPLEMENJENA JEZERSKO-SOLČAVSKA OVCA – slovenska tradicionalna pasma
DREŽNIŠKA KOZA – slovenska avtohtona pasma
SLOVENSKA SANSKA KOZA – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SRNASTA KOZA – slovenska tradicionalna pasma koz
ŠTAJERSKA KOKOŠ – slovenska avtohtona pasma kokoši
SLOVENSKA GRAHASTA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA SREBRNA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma
SLOVENSKA RJAVA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
SLOVENSKA POZNO OPERJENA KOKOŠ – slovenska tradicionalna pasma kokoši
KRANJSKA ČEBELA – slovenska avtohtona podvrsta medonosne čebele
KRAŠKI OVČAR (KRAŠEVEC) – slovenska avtohtona pasma

Prijava na e-novice

Deli z drugimi