Sprejeta sprememba t.i. investicijske uredbe

Vlada Republike Slovenije je izdala spremembo t.i. investicijske uredbe, to je Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije  za obdobje 2014–2020 in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Omenjena uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi podaljšanja izvajanja PRP 2014–2020 in dodatnih sredstev ter s tem povezane 10. spremembe PRP 2014–2020, ki je v postopku potrjevanja na Evropski komisiji.

Ker zakonodajni postopek v zvezi z zakonodajnimi predlogi Evropske komisije o Skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2020 ni bil zaključen pravočasno, da bi lahko države članice in Evropska komisija pripravile vse potrebne vsebine za uporabo novega pravnega okvira in strateških načrtov SKP od 1. januarja 2021, kot je sprva predlagala Evropska komisija, se izvajanje PRP za obdobje 2014–2020 podaljšuje za dve leti. Z namenom zagotavljanja nepretrganosti izvajanja PRP za leti 2021 in 2022, je bilo Sloveniji dodeljenih dodatnih 244.715.217,00 evrov sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Prav tako so bila Sloveniji za spopadanje s krizo zaradi COVID-19 zagotovljena sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij v višini 73.294.157,00 evrov, ki se morajo uporabiti za financiranje ukrepov, namenjenih odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu okrevanju gospodarstva v skladu s cilji okoljskih in podnebnih zavez Unije ter novimi ambicijami iz evropskega zelenega dogovora. Slovenija bo v svojem PRP določila 100 odstotno stopnjo prispevka EKSRP.

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi