Najava terminov: Obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022