Vrednotenje Programa razvoja podeželja 2007-2013

SPROTNA VREDNOTENJA PRP 2007-2013:

 

VMESNO VREDNOTENJE PRP 2007-2013:

 

NAKNADNO VREDNOTENJE PRP 2007-2013:

Naknadno vrednotenje PRP 2007-2013 – Zaključno poročilo, jan. 2017

 

STRATEŠKO SPREMLJANJE NACIONALNEGA STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013:

 

MONITORINGI:

 

 

 

FOKUSNA SKUPINA EVROPSKE EVALVACIJSKE MREŽE:

Prijava na e-novice

Deli z drugimi