POVEZOVANJE V SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV

Dohodkovna in tržno-cenovna nihanja sodijo med ključne izzive, s katerimi se srečujeta kmetijski in gozdarski sektor v današnjem, vedno bolj povezanem svetu. Ker so primarni proizvajalci pogosto nepovezani in zato tudi najšibkejši člen v agro-živilskih in gozdno-lesnih verigah, se toliko težje hitro prilagajajo in odzivajo na spremembe na trgu. Z namenom boljšega upravljanja s tovrstnimi tveganji so se kmetje in lastniki gozdov v Sloveniji tradicionalno povezovali v zadruge, s tem pa so prispevali k lastni ekonomski varnosti in uspešnejšemu nastopu na trgu. Z rastočimi tržno-cenovnimi pritiski in drugimi izzivi pa postaja povezovanje primarnih proizvajalcev le še bolj pomembno.

S povezovanjem se namreč ublažijo dohodkovna in tržno-cenovna nihanja, krepi se konkurenčnost primarnih proizvajalcev preko skupnih vlaganj, skupnega trženja in promocije ter izboljšuje njihov pogajalski položaj v verigah vrednosti. Tesnejše povezovanje lahko bistveno izboljša stroškovno in cenovno učinkovitost na ravni posameznega primarnega proizvajalca in skupine ali organizacije proizvajalcev kot celote, zato je povezovanje ključ do uspešnejšega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu in mehanizem za obvladovanje najrazličnejših tveganj, ki jih danes srečujemo v kmetijstvu ali gozdarstvu.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) zato močno spodbujamo vsakršno organiziranje v kmetijskem in gozdarskem sektorju, še zlasti pa podpiramo ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, ki lahko preko različnih virov dostopajo tudi do finančnih podpor iz evropskih kmetijskih skladov.

V nadaljevanju najdete povezave, ki vam podrobneje predstavljajo postopek, način in pogoje za pridobitev statusa skupine ali organizacije proizvajalcev ter možnosti za pridobitev finančne podpore iz ukrepa M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

 

2. JAVNI RAZPIS za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019; rok za oddajo vlog je 30. 12. 2019

1. Javni razpis (zaključen)

Navodila za priznavanje skupine proizvajalcev

Vzorec vloge za priznanje SP

Brošura o priznanju skupine oziroma organizacije proizvajalcev ter podukrepa M9.1

Predstavitev priznavanja skupin proizvajalcev ter predstavitev podukrepa M9.1

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/2018 in 46/19)

Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19)

Deli z drugimi