Za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz Programa razvoja podeželja 7,4 milijona evrov


 • Datum objave 24.06.2021

Za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz Programa razvoja podeželja 7,4 milijona evrov

 • Datum objave 24.06.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis, namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 je za ta namen v koroški, podravski in pomurski statistični regiji namenjenih 7,4 milijona evrov.

Podpora iz 2. javnega razpisa je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij. Cilj je omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po teh omrežjih za tiste bele lise, ki niso bile pokrite v okviru 1. javnega razpisa.

Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih.

Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije, je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za:

 • izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
 • gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
 • izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Višina sofinanciranja, je odvisna od gostote prebivalstva posameznega naselja in sicer:

 • od 0 do vključno 50 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 3.500 evrov/belo liso;
 • od 50 do vključno 100 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 2.900 evrov/belo liso;
 • od 100 do vključno 150 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 2.300 evrov/belo liso;
 • nad 150 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 1.700 evrov/belo liso.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Dodatne informacije:

 • INFO točke Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 • Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20 in 70/21)

 

Razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.

 

Fotografija: Slovensko podeželje | Avtor: Termodron d.o.o.

Deli z drugimi