Gradiva z obveznih usposabljanj Programa razvoja podeželja 2014-2020

Predavanje o primeru dobre prakse z usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje; Avtor fotografije: Milan Skledar