Gradiva 4. os

Sprotno vrednotenje PRP 2007-2013 v letu 2013 – Metodologija samovrednotenja Lokalnih akcijskih skupin o izvajanju Lokalnih razvojnih strategij, dec. 2013

Delavnica Priprava in obravnava zahtevkov za izplačilo, 15. 9. 2014

Srečanje predsednikov LAS, Solčava, 20. 4. 2011

Delavnica LEADER “Pripravljanje zahtevkov”, Ljubljana, 8. 4. 2010

Delovno srečanja LAS “Izdelava zahtevkov za sofinanciranje iz ukrepov LEADER”, Šentjur, 6. 7. 2009

Delovno srečanje LAS “Učinkovita in pravilna izdelava letnih izvedbenih načrtov” Lenart; 15. 6. 2009

Delovno srečanje “Administratitvni postopki pri izvajanju ukrepov LEADER”, Ljubljana, 15. 4. 2009

Srečanje LAS, Brdo pri Lukovici, 21. 10. 2008

 

Smernice in priporočila za izvajanje pristopa LEADER v RS v programskem obdobju 2007-2013

Pobuda skupnosti LEADER+

Os Leader – izvedbena os politike razvoja podeželja 2007 – 2013

Leader – razvojna priložnost podeželja

Razvoj skupnosti in usposabljanje

Pravni okvir za izvajanje osi Leader v novem programskem obdobju 2007 – 2013

Razvojni program podeželja za severozahodni višinski del Severne Primorske

IV. os LAS in upravljalec – Razvojni program podeželja “gorenjska košarica”

Oblikovanje lokalne akcijske skupine – LAS za programsko obdobje 2007 – 2013

Predstavitev predlogov za vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin (LAS)

Vloga človeškega in socialnega kapitala pri celostnem razvoju podeželja

Izvedba programa LEADER v Sloveniji

pristop Leader – osnovni vodič

LEADER- 4. os programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013

LEADER – razvojna priložnost slovenskega podeželja

Predlog modela izračuna razdelitve sredstev za 4. os LEADER

Vprašanja in odgovori v zvezi z Navodili in priporočili za izvajanje pristopa LEADER

LEADER – priložnost za razvoj slovenskega podeželja (Mons 19. 6. 2007)

Podjetniške priložnosti podeželja – poročilo o študijski poti v Sevillo (JAPTI)

Leader in PRJ (JAPTI 27.11.07)

Dnevi RRA – Portorož 14.12. – PRP 2007 – 2013

Dnevi RRA – Portorož 14.12. – LEADER

 

V angleščini:

Delovanje LEADER v Sloveniji – Implementing LEADER measures in Slovenia (ang., .pdf)

Gradiva na temo projektnega sodelovanja iz obdobja LEADER II in LEADER +

Leader Axis Rural Development Policy 2007 – 2013

Capacity building – Ireland

Organising capacity building

Institutional organisation

Institutional organisation – Ireland

Selecting LAGs – Ireland

Irish Leader Support Unit – Introduction and activities

Leader + Austria – role of the national network in supporting the implementation of the LEADER approach

Network

Cross border

Main processes for monitoring and evaluation

Monitoring and evaluation – Austria

Monitoring of the structural funds

Financial circuits

Financial circuits – Ireland

Pyhäjärvi Lake District Development Association = Pyhäjärvi LAG

“We are from Wales”

Playbook for LAGs – Finland

More reindeer than people

LEADER method 2007 – 2013 in Finland

New regimes for Rural development

Evaluation and self – evaluation

Longford Community resources

Future of villages

Leader + programme for Finland

Mid-term evaluation LEADER+

LAS priročnik – vodič v osupljiv svet lokalnih akcijskih skupin (R. Lukesch)

Sodelovanje v LEADER+ – resnične koristi za lokalna območja (D.Duguet)

Smernice za dobro vodenje – priročnik za člane organov odločanja LAS (Ilsu)

LEADER – priložnost za razvoj slovenskega podeželja (Mons 19. 6. 2007)

Kontakt:
LEADER pisarna  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22, Ljubljana  
tel:  +386 / 1 / 478 93 58
       +386 / 1 / 478 91 28
fax: +386 / 1 / 478 90 56
e-mail: leader.mko@gov.si

 

 

 

 

 

Deli z drugimi