4. os – LEADER

leader logoNamen prednostne naloge 4. osi je spodbujanje  odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor (pristop LEADER).

Podprto je pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za vzpostavitev javno – zasebnih lokalnih partnerstev, njihovo vodenje, izdelava in izvajanje lokalnih razvojnih strategij ter sodelovanje in povezovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).

Z izvajanjem pristopa LEADER so nadgrajeni cilji 1., 2. in zlasti 3. osi.

Ukrepi 4. osi

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013:

 

OBRAZCI

NOVO!  – 25. 2. 2016 – Poročanje LAS o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za programsko obdobje 2007-2013:

LAS-i morajo za programsko obdobje 2007-2013 na poziv MKGP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od prejema sredstev.
Vse LAS-e, ki so delovali v prejšnjem programskem obdobju, MKGP poziva, da izpolnjene obrazce (kliknite!) posredujejo na elektronski naslov leader.mkgp@gov.si najkasneje do 31. 3. 2016.

Izpolnjevanje načrta izvedbenih projektov 

Izpolnjevanje zahtevkov

Obrazec za izdelavo zahtevkov – projekti LIN (PRP-09-L1) (.doc)

Priloga 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov – projekti (.xls)

Priloga 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev (.doc)

Obrazec za izdelavo zahtevkov – projekti NIP (PRP-09-L1) (.doc)
DOPOLNJENA Priloga 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov – projekti (.xls) – sprememba z dnem 6.12.2012
Priloga 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev (.doc)

Obrazec za izdelavo zahtevkov – vodenje (PRP-09-L2) (.doc)
Priloga 2.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov – vodenje LAS (.xls)

               Obrazec za izdelavo zahtevkov – vodenje (PRP-09-L2) (.doc)

               Priloga 2.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov – vodenje LAS (.xls)

 

Sklep o vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe finančnih sredstev delujočim lokalnim akcijskim skupinam (.pdf) 2008, 2009, 2010, 2011-2013, sprememba sklepa 2011-2013

Javna razpisa:

 

UPORABNE POVEZAVE:

GRADIVA

Deli z drugimi