PRP 2007-2013 – ukrepi po oseh

V okviru PRP 2007–2013 se izvajajo naslednji ukrepi:

1. OS – KONKURENČNOST KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

 • 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
 • 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
 • 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov
 • 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
 • 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
 • 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
 • 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
 • 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
 • 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
 • 142 – Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

2. OS – OHRANJANJE OKOLJA IN PODEŽELJA

 • 211, 212 – Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
 • 214 – Kmetijsko okoljska plačila

3. OS – KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DIVERZIFIKACIJA

 • 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
 • 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij
 • 321 – Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo
 • 322 – Obnova in razvoj vasi
 • 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

4. OS – LEADER

 • 411, 412, 413 – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
 • 421 – Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
 • 431 – Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja

Prijava na e-novice

Deli z drugimi