Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

soncnice klemen kunaver

 

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.
 
Upravičenci
Kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj 5 let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.
 

Podpora

Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali na glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na kubične metre (m3) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije “Ohranjanje mejic”.
To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev.
 
Predhodna in redna usposabljanja za KOPOP v letu 2017

Vsi upravičenci, ki se načrtujejo vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, morajo izpolniti pogoj udeležbe na 6-urnem predhodnem usposabljanju. Vsi upravičenci, ki so se že vključili v ukrep KOPOP, pa se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. V letu 2017 je predhodna usposabljanja treba opraviti do 5. 5. 2017, redna usposabljanja pa do 20. 12. 2017.

Za upravičence, ki nameravajo v ukrep KOPOP vstopiti v letu 2017 in so predhodno usposabljanje opravili že v letu 2015 ali 2016, vendar v navedenih letih niso vstopili v ukrep KOPOP, se šteje, da imajo obveznost predhodnega usposabljanja opravljeno, zato jim v letu 2017 tega usposabljanja ni treba opravljati ponovno.

Termini predhodnih in rednih usposabljanj zaenkrat še niso znani. Ko bodo znani, bodo objavljeni na spletni strani Program razvoja podeželja.

 

 Več o ukrepu KOPOP (predstavitev ukrepa, Aktualno na ukrepu, Navodila in obrazci)…

Deli z drugimi