Priprava nacionalnih uredb za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je v teku, in sicer:

  • nacionalne uredbe za intervencije, ki se uveljavljajo preko zbirne vloge, bodo pripravljene najkasneje februarja 2023;
  • nacionalne uredbe, potrebne za izvedbo javnih razpisov in javnih naročil s področja razvoja podeželja, bodo pripravljene predvidoma v prvi polovici leta 2023;
  • nacionalne uredbe za izvajanje sektorskih intervencij pa bodo pripravljene predvidoma do konca leta 2022 oziroma v prvi polovici leta 2023.

Predlogi uredbo bodo, ko bodo pripravljeni, poslani v javno obravnavo in dostopni na portalu E-demokracija.

Deli z drugimi