Uredbe za izvajanje intervencij SN SKP 2023–2027

 • Uredba o pravilih pogojenosti:

Uredba o pravilih pogojenosti

 • Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023:

Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023

 • Uredba o skupnih določbah za ne-IAKS intervencije (t. i. horizontalna uredba):

Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje naslednjih intervencij: IRP02, IRP03, IRP04, IRP05, IRP06, IRP07, IRP08, IRP09, IRP10, IRP11, IRP12, IRP13, IRP14, IRP15, IRP16, IRP17, IRP21, IRP22, IRP24, RP25, IRP29, IRP30, IRP31, IRP32, IRP33, IRP35, IRP36, IRP37, IRP38, IRP39, IRP40 in IRP41.

 • Uredba o neposrednih plačilih:

Uredba o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje naslednjih intervencij: INP01, INP02, INP09, INP08 (SOPO), IRP28 in vezana dohodkovna podpora (INP03-INP07).

 • Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju:

Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju

Uredba ureja izvajanje intervencij v vinskem sektorju – SI07, SI08 in SI09

 • Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov:

Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje intervencij v čebelarskem sektorju – SI01, SI02, SI03, SI04, SI05 in SI06.

 • Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 :

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje naslednjih intervencij: IRP18.01, IRP18.02, IRP18.03, IRP19, IRP43, IRP23, IRP42, IRP27 in IRP01.

 • Uredba za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja:

Uredba o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje naslednjih intervencij: IRP24 in IRP30.

 • Uredba s področja zemljiških operacij (komasacije, agromelioracije, namakalni sistemi):

Uredba o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje naslednjih intervencij: IRP05, IRP13, IRP14, IRP40 in IRP41.

 • Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij

Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027

Uredba ureja izvajanje naslednjih intervencij: IRP06, IRP07, IRP08 in IRP09.

 • Uredba o izvajanju intervencije spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Uredba o izvajanju podintervencije podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP10.

 • Uredba o izvajanju intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Uredba o izvajanju intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP11.

 • Uredba o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti

Uredba o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP39.

 • Uredba o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih:

Uredba o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP02 in IRP16.

 • Uredba LEADER/CLLD:

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

Uredbi urejata izvajanje intervencije IRP26 LEADER.

 • Uredba o intervenciji dobrobit živali:

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2024

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

Uredbe urejajo izvajanje intervencije IRP28

 • Uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023:

Uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP32.

 • Uredba o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev

Uredba o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP32.

 • Uredba o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP:

Uredba o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023-2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP31.

 • Uredba o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih:

PREDLOG PREDPISA: Uredba o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023-2027

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP12.

 • Uredba o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno:

PREDLOG PREDPISA: Uredba o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno

Uredba ureja izvajanje intervencije IRP38.

Pravilniki za izvajanje intervencij SN SKP 2023–2027

Sklepi za izvajanje intervencij SN SKP 2023–2027

 • Sklep o najvišji višini stroškov nakupa opreme, zdravil, sadik in satnic:

Sklep o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi