Priprava nacionalnih uredb za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je v teku, in sicer:

 • nacionalne uredbe za intervencije, ki se uveljavljajo preko zbirne vloge, bodo pripravljene najkasneje februarja 2023;
 • nacionalne uredbe, potrebne za izvedbo javnih razpisov in javnih naročil s področja razvoja podeželja, bodo pripravljene predvidoma v prvi polovici leta 2023;
 • nacionalne uredbe za izvajanje sektorskih intervencij pa bodo pripravljene predvidoma do konca leta 2022 oziroma v prvi polovici leta 2023.

Predlogi uredbo bodo, ko bodo pripravljeni, poslani v javno obravnavo in dostopni na portalu E-demokracija.

 

Uredbe za izvajanje intervencij SN SKP 2023 – 2027

 • Uredba LEADER/CLLD:

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

 • Uredba o pravilih pogojenosti:

Uredba o pravilih pogojenosti 

 • Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023:

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

 • Uredba o neposrednih plačilih:

Uredba o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov:

Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 

Pravilniki za izvajanje intervencij SN SKP 2023 – 2027

 • Pravilnik o evidenci pridelovalcev zelenjave in zelišč:

Pravilnik o evidenci pridelovalcev zelenjave in zelišč

 • Pravilnik o izračunu standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev:

Pravilnik o izračunu standardnega prihodka kmetijskih gospodarstev

 • Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja in tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin:

Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja; Uradni list RS, številka 31/2023.

 

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi