Seznam intervencij, ki zajemajo sofinanciranje infrastrukture ali gradnje

 

Šifra intervencije Naziv intervencije
IRP5 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP13

 

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP2 Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije
IRP3 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
IRP4 Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnosti ekoloških kmetij
IRP5 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP6 Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
IRP7 Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
IRP8 Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
IRP9 Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva
IRP13

 

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Prijava na e-novice

Deli z drugimi