Seznam intervencij, ki zajemajo sofinanciranje infrastrukture ali gradnje

 

Šifra intervencije Naziv intervencije
IRP2 Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije
IRP3 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
IRP4 Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnosti ekoloških kmetij
IRP5 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP6 Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
IRP7 Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
IRP8 Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
IRP9 Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva
IRP13

 

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Prijava na e-novice

Deli z drugimi