Vsi upravičenci do sredstev v okviru intervencij iz SN SKP, ki se financirajo iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, razen intervencij, povezanih s površinami in živalmi, so dolžni upoštevati zahteve Evropske komisije glede označevanja.

Na tej strani objavljamo primere za različne načine označevanja.

Da bi zagotovili enoten videz, prosimo, da uporabite samo uradne predloge. Ti že vsebujejo vse obvezne elemente, ki so potrebni za izpolnjevanje zahtev Evropske komisije glede označevanja.

Načini označevanja:

 • Uradna spletna stran

Kot uradna spletna stran se šteje predstavitev aktivnosti ali dejavnosti upravičenca na svetovnem spletu, ki je povezana z dodeljeno podporo iz SKP 2023–2027. Označitev vira sofinanciranja je obvezna za spletne strani pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Na uradni spletni strani se obvezne elemente označevanja namesti na uvodno spletno stran ali podstran operacije.
Obvezni elementi označevanja so: naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije, izpostavijo pa se tudi logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«.

Priporočamo, da je kratek opis operacije, vključno z njenimi cilji in rezultati, napisan v širši javnosti razumljivem jeziku. Za lažje razumevanje uporabljajte termine
»naložba«, »investicija«,  »aktivnost« ali »projekt« in ne težje razumljiv termin »operacija«.

PRIMER OBJAVE NA SPLETNI STRANI

 • Uradna stran na družbenih medijih (Facebook, Instagram, YouTube)

V primeru, da ima zavezanec za označevanje uradno stran na družbenih medijih kot so Facebook, Instagram ali YouTube, mora v okviru ene objave navesti: naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilje in rezultate operacije, izpostaviti pa mora še komplet obveznih logotipov (»Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«).

Priporočljiva je tudi uporaba ključnika (#skp).

V primeru videoposnetka na YouTubu se naziv intervencije, naziv operacije, kratek opis, cilji in rezultati operacije vključijo v opis videoposnetka, v posnetek pa se vključijo vsi obvezni logotipi (logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«).

Priporočljiva je uporaba vnaprej pripravljene slike, ki že vključuje obvezni komplet logotipov, ki si jo shranite na vaš osebni računalnik in naložite kot sliko v objavo:

SLIKA ZA OBJAVO na družbenih medijih Facebook in Instagram   – z LEADER 

SLIKA ZA OBJAVO na družbenih medijih Facebook in Instagram – brez LEADER

SLIKA ZA OBJAVO na družbenem mediju YouTube – z LEADER

SLIKA ZA OBJAVO na družbenem mediju YouTube – brez LEADER

 

Za lažjo predstavo prilagamo primere objav:

Primer objave na Facebooku

Primer objave na Instagramu

Primer označitve v videoposnetku na YOUTUBE

 

 • Dokumenti in komunikacijsko gradivo:

Vrste dokumentov in komunikacijskega gradiva, ki jih je treba označiti, so:

 • tiskana gradiva namenjena javnosti (npr. poročila za javno objavo, knjižice, brošure, bilteni, plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj),
 • elektronska gradiva namenjena javnosti (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj in svetovanj),
 • informativne table, ki zajemajo predstavitev tematskih poti, lokacije ali območja, namenjene javnosti,
 • avdiovizualni material (npr. CD, DVD),
 • promocijski material (npr. majice, darilne vrečke, USB-ključki, izdelki domače in umetnostne obrti, rokodelski izdelki),
 • prispevki po radiu in televiziji (npr. oglasi, oddaje),
 • dokumenti, ki se nanašajo na upravičence (npr. razpisna dokumentacija javnih razpisov in javnih naročil).

Na dokumentih in komunikacijskem gradivu so obvezni naslednji elementi:  logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in v primeru operacij, sofinanciranih v okviru intervencije LEADER, logotip »LEADER«.

Obvezni elementi označevanja morajo biti na najmanj enem izjemno vidnem mestu, kot je npr. na naslovni strani tiskanega gradiva.

V primeru prispevka po radiu in televiziji se v prispevku ustno izjavi, da operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.

Priporočljivo je, da se logotip upravičenca ali tretje organizacije postavi vstran od obveznih elementov označevanja. Obvezni elementi označevanja morajo biti prikazani vsaj tako izstopajoče in vidno kot drugi logotipi. Razen emblema EU se za poudarjanje podpore EU ne sme uporabljati nobena druga vizualna podoba ali logotip.

 

 • Plakat, obrazložitvena tabla ali elektronski prikazovalnik za operacije v okviru LEADER:

Na plakatu se navede opis operacije ter izpostavijo se logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija«, zastava ali grb Republike Slovenije in logotip »LEADER«.

Plakat, obrazložitvena tabla in elektronski prikazovalnik morajo biti velikosti najmanj A3.

PREDLOGA PLAKATA OZ. OBRAZLOŽITVENE TABLE ZA LEADER

 

 • Obrazložitvena tabla ali elektronski prikazovalnik (za operacije, ki zajemajo naložbe v osnovna sredstva, infrastrukturo ali gradnjo)

Na tabli ali elektronskem prikazovalniku se navede opis operacije ter izpostavijo se logotip »Skupna kmetijska politika«, emblem Evropske unije z navedbo »Sofinancira Evropska unija« in zastava ali grb Republike Slovenije

Obrazložitvena tabla ali elektronski prikazovalnik morata biti velikosti najmanj A3.

PREDLOGA OBRAZLOŽITVENE TABLE

SEZNAM INTERVENCIJ, KI ZAJEMAJO NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

SEZNAM INTERVENCIJ, KI ZAJEMAJO NALOŽBE V INFRASTRUKTURO ALI GRADNJO

Logotipi:

 

Če potrebujete dodatne informacije, nas kontaktirajte: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

na primer v sektorjih vina, sadja in zelenjave

Prijava na e-novice

Deli z drugimi