Na podlagi 79. člena Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP nacionalni organ upravljanja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in novih kmetov ter zagon podeželskih podjetij, sodelovanje, izmenjava znanja in širjenje informacij. Namen teh meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost podpore v skladu z namenom intervencij.

 

Merila za izbor operacij LEADER:

Merila za izbor operacij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo – intervencija LEADER (docx dokument)

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi