V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike se, za doseganje 9 specifičnih ciljev in 1 horizontalnega cilja, izvaja 79 intervencij, nekatere izmed katerih pa se naprej delijo na podintervencije.

V oklepaju je navedena višina razpoložljivih sredstev po posameznih intervencijah (v EUR) v programskem obdobju 2023-2027.

Pogojenost:

Pomembna novost v novem programu skupne kmetijske politike je t.i. pogojenost. Gre za nabor obveznih pravil oz. standardov, ki smo jih do sedaj poznali pod nazivom navzkrižna skladnost.

Informacije o zavezancih, izjemah za leto 2023 in sankcijah, v primeru kršenja standardov.

Pogojenost je razdeljena na dva sklopa standardov:

 

Intervencije specifičnih ciljev 1, 2 in 3 – konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja:

 

Intervencije v čebelarskem sektorju:

 

Intervencije v vinskem sektorju:

 

Intervencije v sektorju sadja in zelenjave (410.000€):

 

Intervencije specifičnih ciljev 4, 5, in 6 – varstvo okolja in podnebja:

Shema za podnebje in okolje – SOPO (101.801.968 €):

 

Kmetijsko-okoljska podnebna plačila:

 

 

Intervencije specifičnih ciljev 7, 8 in 9 – skladen razvoj podeželja ter varovanja kakovosti hrane in sadja:

 

Intervencije horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije:

 

Evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije SN SKP 2023-2027:

  • Razdelek A: Razdelek je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij – KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.
  • Razdelek B: Razdelek je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).

 

Video predstavitev nekaterih izbranih vsebin v okviru intervencije KOPOP

Video (12 min. 43 sek.): KOPOP – večletne obveznosti, analiza tal in gnojilni načrti, precizno gnojenje in škropljenje

 

Predstavitve intervencij z usposabljanj svetovalcev JSKS:

Prijava na e-novice

Deli z drugimi