Opis

Z vidika povečanja komercialne vrednosti proizvodov je potrebno dati poseben poudarek na uporabo oznak, ki potrjujejo sodelovanje proizvodov v shemah kakovosti Unije, s čimer se jamči poreklo, sledljivost in kakovost proizvodov, hkrati pa tudi njihova prepoznavnost (ustvarjanje blagovne znamke). Sheme kakovosti in njim lasten način označevanja potrošniku zagotavlja vrhunsko kakovost izdelkov in njihovo pristnost. Z namenom informiranja javnosti o proizvodih, vključenih v sheme kakovosti, je potrebno izvesti ukrepe, kot so oglaševanje v medijih, promocijske kampanje in drugi načini predstavitve proizvodov javnosti.

Promocijo lahko izvajajo organizacije proizvajalcev, ki imajo veljaven certifikat za shemo kakovosti, proizvode pa morajo tržiti kot proizvode sheme kakovosti, v katero so vključeni. S promoviranjem svojih proizvodov, vključenih v sheme kakovosti, proizvajalci hkrati pripomorejo k večanju prepoznavnosti oznak shem kakovosti.Zelenjava in sadje sta pomemben vir vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin, vendar Slovenci v povprečju še zmeraj zaužijemo premalo sadja in zelenjave. S promocijo je potrebno povečati delež uživanja sveže zelenjave in sadja. Pričakujemo, da bo intervencija zagotovila povečanje tržne vrednosti proizvodov organizacije proizvajalcev s ciljem izboljšanja poslovanja.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Pogoji upravičenosti:

  • priznanje skupine na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
  • vrednost tržne proizvodnje;
  • odobren operativni program.

Upravičeni stroški:

  • prisotnost na sejmih, zasedanjih, razstavah, itd.;
  • razvoj blagovnih znamk, logotipov specifične za organizacije proizvajalcev;
  • potrošniško naravnano trženje, med drugim za otroke in mladostnike;
  • promocija (npr. medijske kampanje, objava oglasov, literatura, degustacije);
  • stroški oglaševanja in informiranja na prodajnem mestu, vključno z degustacijami;
  • stroški tiskanja na embalažo ali nalepke za namene promocije imena OP in blagovnih znamk.

 

Oblika podpore

Podpora se izplača v obliki kritja 50 % upravičenih stroškov s strani EU.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi