Opis

V Sloveniji je potrebno izboljšati povezovanje in tesnejše sodelovanje tudi med organizacijami proizvajalcev, saj za večjo produktivnost in konkurenčnost pri pridelavi zelenjave in sadja kmetovalci potrebujejo predvsem znanje in odlične svetovalne storitve, ki bi jim pomagale pri izbiri trajnostnega upravljanja. Pri tem sta ključni izmenjava podatkov in znanja ter spretnosti.

Organizacije proizvajalcev z operativnim programom v sektorju sadja in zelenjave pri nas še ni vzpostavljene, zato menimo, da je ukrep usposabljanje in izmenjava dobrih praks potreben v izogib delanja napak. Izmenjava znanj in izkušenj bi potekala med predstavniki organizacij proizvajalcev iz EU držav, ki že imajo priznane organizacije proizvajalcev s operativnim programom ter med slovenskimi organizacijami proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave.

Izvedba prenosa znanj bi potekala na sledeče načine: izobraževanje na daljavo ali v živo, srečanja s predstavniki organizacij proizvajalcev iz držav z vzpostavljenim operativnim programom, izvedba usposabljanj-delavnic na terenu za organizacije proizvajalcev v državah članicah z že vzpostavljenim operativnim programom.

S to intervencijo naslavljamo potrebe po učinkovitejši izmenjavi znanja in prenosu informacij med organizacijami proizvajalcev, s poudarkom na področjih finančnih spretnosti in podjetništva, trajnostnega upravljanja organizacij, uvajanja sodobnih tehnologij in digitalizacije, vključevanja okoljskih vsebin, ki so v povezavi s horizontalnim ciljem.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Pogoji upravičenosti:

  • priznanje skupine na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
  • vrednosti tržne proizvodnje;
  • odobren operativni program.

Upravičeni stroški izvedbe usposabljanj so:

  • izvedba in priprava usposabljanj;
  • nakup didaktičnih pripomočkov, priprava video posnetkov za namen usposabljanj, nakup drugega materiala za namen usposabljanj,
  • stroški plačila izvajalca;
  • stroški poti in nastanitve.

 

Oblika podpore

Podpora se izplača v obliki kritja 50 % upravičenih stroškov s strani EU.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi