Opis

Z intervencijo svetovalne storitve in tehnična pomoč bomo omogočili, da organizacije proizvajalcev lahko najamejo svetovalca oz. proizvajalca opreme, da jim predstavi novo opremo in jih izobrazi o njenem delovanju. S tem bo omogočen kar najboljši možen izkoristek nove opreme, s čimer se bo povečala konkurenčnost organizacije proizvajalcev. S pravilno uporabo moderne tehnologije, pa bo večja možnost tudi za blaženje posledic podnebnih sprememb.

S to intervencijo naslavljamo potrebe po učinkovitejši izmenjavi znanja in prenosu informacij, s poudarkom na področjih uvajanja sodobnih tehnologij in digitalizacije, prilagajanja in blaženja vplivov podnebnih sprememb, zdravja rastlin, ohranjanja in varovanja naravnih virov ter biotske raznovrstnosti, ki so v povezavi s horizontalnim ciljem.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Pogoji upravičenosti:

  • priznanje skupine na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
  • vrednost tržne proizvodnje;
  • odobren operativni program.

Upravičeni stroški izvedbe svetovanj in tehnične pomoči so:

  • izvedba in priprava svetovanj/tehnične pomoči za namen tehnologij pridelave, varstva rastlin, krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, uvajanje digitalizacije v pridelavo;
  • stroški plačila izvajalca;
  • stroški poti in nastanitve.

 

Oblika podpore

Podpora se izplača v obliki kritja 50 % upravičenih stroškov s strani EU.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi