Opis

Intervencija vključuje naslednje podintervencije:

  • Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom

S podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom se bo zagotavljalo večjo varnost in večjo kakovost čebeljih pridelkov, kar pa vpliva tudi na boljšo ekonomičnost ter večjo konkurenčnost čebelarjenja. Ekološkim čebelarjem bo omogočen sofinanciran nakup oziroma izdelava in uporaba satnic z ekološkimi satnicami s certifikatom, za vse ostale čebelarje, ki niso vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja pa bo omogočen sofinanciran nakup oziroma izdelava in uporaba s satnicami z analiznim izvidom. Čebelari bi letno lahko bili upravičeni do nakupa oziroma izdelave in uporabe do tretjine satnic.

S podintervencijo se bo ohranjalo oziroma izboljšalo kakovost in varnost medu in ostalih čebeljih pridelkov, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.

 

Upravičenci

Za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoji za upravičenca:

  • upravičenec je čebelar, ki je opravil nakup oziroma izdelaveosatnic s certifikatom ali z analiznim izvidom in ga uporabil v svojem čebelnjaku;

Upravičenec do podpore je čebelar, ki kupi oziroma izdela ekološke satnice s certifikatom ali satnice z analiznim izvidom in jih uporabi v svojem čebelnjaku.

Upravičeni stroški:

  • ekološke satnice s certifikatom;
  • satnice z analiznim izvidom,
  • izdelava satnic iz lastnega voska s certifikatom ali z analiznim izvidom.

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

 

Oblika podpore

Pri podintervenciji Sofinanciranje nakupa oziroma izdelavo satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom bo podpora v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Pri tej podintervenciji stopnja podpore znaša najmanj 50 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije. Najvišja stopnja podpore pri posameznih podintervencijah bo določena z nacionalnim predpisom.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto znaša:

  • 2023: 136.682,00 evrov/vlogo
  • 2024: 137.928,00 evrov/vlogo
  • 2025: 134.358,00 evrov/vlogo
  • 2026 in 2027: 140.000,00 evrov/vlogo

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi