Opis

Namen intervencije Ekološko čebelarjenje, je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naravi prijaznega načina kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju in k varovanju okolja nasploh.

Intervencija je pomembna tudi z vidika naraščajočega povpraševanja po lokalno proizvedenih ekoloških čebelarskih proizvodih. V Sloveniji je povpraševanje bistveno višje od ponudbe, zaradi tega je preusmeritev v ekološko čebelarjenje pomembna za razvoj lokalnih trgov, predstavlja tržno priložnost za pridelovalce in spodbuja k večjemu vključevanju v shemo kakovosti Ekološko kmetovanje.

Ekološko kmetovanje, kamor se uvršča tudi ekološko čebelarjenje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov ob hkratnem kar največjem možnem zmanjšanju vseh oblik onesnaževanja.

V okviru intervencije Ekološko čebelarjenje  se podpira ohranjanje izvajanje ekološkega čebelarjenja kakor tudi preusmerjanje v ekološko čebelarjenje.

 

Vstop v intervencijo Ekološko čebelarjenje je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let.

V intervencijo Ekološko čebelarjenje mora biti vključenih najamnj 5 čebljih družin.

 

Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje;
 • presegajo zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge ustrezne obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom Unije;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih.

 

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala predpisane pogoje in zahteve.

 

Intervencija Ekološko kmetovanje se bo lahko kombinirala z intervencijo KOPOP, DŽ in SOPO. Kombinacije so prikazane v prilogi »Kombinacije intervencij SOPO, KOPOP_PS, KOPOP_NV, KOPOP_BK in EK«.

 

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

Pogoji upravičenosti:

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

 

Upravičenec mora:

 • imeti vsaj pet čebeljih družin;
 • vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program usposabljanja oziroma svetovanja v obsegu najmanj 25 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih letih) v zvezi v vsebinami, ki se nanašajo na ekološko kmetovanje;
 • pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto v skladu z Uredbo EU št. 2018/848 in predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.

 

Oblika podpore

Podpora za intervencijo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 20 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli kot pavšal na število čebeljih družin na posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva.

 

Višina podpore

Višina podpore po investicijah znaša:

Izvajanje praks ekološkega čebelarjenja

 • čebelje družine od 5 do 10: 273 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 11 do 20: 545 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 21 do 30: 909 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 31 do 40: 1.272 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 41 do 50: 1.636 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 51 do 75: 2.272 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine nad 76 do 100: 3.181 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 101 do 150: 4.544 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 151 do 200: 6.361 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 201 do 300: 9.088 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine nad 301: 14.540 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva.

 

Preusmeritev v praske ekološkega čebelarjenja:

 • čebelje družine od 5 do 10: 294 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 11 do 20: 588 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 21 do 30: 981 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 31 do 40: 1.373 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 41 do 50: 1.765 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 51 do 75: 2.451 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine nad 76 do 100: 3.432 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 101 do 150: 4.903 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 151 do 200: 6.864 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine od 201 do 300: 9.805 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva;
 • čebelje družine nad 301: 15.688 evrov na nosilca kmetijskega gospodarstva.

 

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi