Opis

Optimizacija nanosa gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zmanjšanje njihove uporabe.

 

Zahteve za izvajanje

  • Uporaba mehanizacije za precizno gnojenje in škropljenje.
  • Upravičenec mora izdelati gnojilni oziroma škropilni načrt, iz katerega je razvidno zmanjšanje porabe gnojil oziroma fitofarmacevtskih sredstev zaradi izvajanja te operacije.
  • Izvaja se lahko na delu na njivskih površin, hmeljišč, trajnih nasadov in/ali trajnega travinja.
  • Lokacija izvajanja se v času trajanja obveznosti lahko spreminja.
  • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.
  • Obtežba za živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.11 je višina podpore 50%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 182,50 evrov/hektar.

 

Škropilni in gnojilni načrt (za leto 2023)

Izdelava gnojilnega oziroma škropilnega načrta pri operaciji Precizno gnojenje in škropljenje (PGS)

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi