Opis

Z intervencijo želimo podpreti naložbe v nakup nove specializirane mehanizacije oziroma opreme za gozdno semenarstvo, kontejnersko vzgojo in vzgojo gozdnega drevja in izgradnjo rastlinjakov.

S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja saj ustrezen in kakovosten sadilni material je pogoj za uspešno obnovo gozda. Gozdno drevesničarstvo predstavlja prvi člen gozdno – lesne verige, ki je podlaga za stabilnejšo dolgoročno zagotavljanje surovin za lesno industrijo in istočasno za blaženje klimatskih sprememb ter zagotavljanje mladega stabilnega gozda.

Predmet podpore so naložbe razvoj gozdnega drevesničarstva

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične ali pravne osebe, ki imajo registrirano drevesničarsko dejavnost.

 

Pogoj upravičenosti:

Upravičenec mora biti vključen v register dobaviteljev, skladno s predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material, ki ga vodi MKGP.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 40 % upravičenih stroškov.

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi