Opis

Namen sheme je ohraniti habitat za koristne organizme in opraševalce ter izboljšati biotsko raznovrstnost v trajnih nasadih. Kmet mora izvajati vsaj dve od treh navedenih zahtev, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih.

 

Zahteve za izvajanje

V trajnih nasadih se izvajata vsaj dve od sledečih treh zahtev:

  • zagotovi življenjski prostor za koristne organizme. Pri tem mora biti zagotovljen 1 življenjski prostor pri skupni površini trajnega nasada do 1 ha, 3 življenjske prostore pri skupni površini trajnega nasada od 1 do 5 ha in vsaj 4 življenjske prostore pri skupni površini trajnega nasada nad 5 ha. Predlagani življenjski prostori: skalnjak, hoteli za koristne organizme, drogovi za ujede, netopirnice, gnezdilnice za ptice, itd.; ali
  • izvaja košnjo ali mulčenje zelenega medvrstnega pasa, kamor se štejejo tudi brežine teras. Medvrstni pas nasadov se sme istočasno mulčiti oziroma kositi samo v vsakem drugem medvrstnem prostoru. Najkrajši možen čas med dvema mulčenjema ali košnjama mora biti vsaj tri tedne. 14 dni pred obiranjem nasada se lahko istočasno mulči ali kosi vse medvrstne prostor ali
  • vzpostavijo cvetoči pas ali privabilne posevke na robu trajnega nasada, ki mora predstavljati vsaj 5% površine TN.

Izvaja se lahko na delu površin:

  • Intenzivnih sadovnjakov,
  • vinogradov in
  • oljčnikov.

Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije. Obtežba z živino ni relevantna.

Upravičenec mora voditi evidenco o delovnih opravilih.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za shemo 273,2 EUR/ha.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi