Opis

Shema bo z uporabo le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih prispevala k zmanjšanju dušika, s čimer se prepreči dodatno izpiranje dušika v podtalnico. S prepovedjo uporabe dušikovih mineralnih gnojil shema prispeva tudi k zmanjšanju izpustov amoniaka in didušikovega oksida.

 

Zahteve za izvajanje

  • V trajnih nasadih se za gnojenje z dušikom lahko uporabljajo samo organska gnojila
  • Kot izpolnjevanje zahteve se šteje tudi popolna opustitev gnojenja.
  • Obtežba z živino ni relevantna.
  • Shema zahteva vodenje evidence o uporabi organskih in mineralnih gnojil.

Izvaja se lahko na delu površin:

  • intenzivnih sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov;
  • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

 

Oblika podpore

Podpora za shemo je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za shemo 312 EUR/ha.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi