Opis

Shema bo omogočila uspešno gnezdenje pribe in povečala gnezditveni uspeh vrste in s tem omogočila postopno povečanje gnezdeče populacije pribe.

 

Zahteve za izvajanje

  • Na osnovi spremljanja vedenja odraslih prib se določi lokacijo gnezda.
  • Na označenem delu njive niso dovoljena nobena dela s traktorjem ali drugo mehanizacijo, ki bi lahko poškodovala gnezdo do datuma, ki omogoča uspešno gnezditev.
  • V okolici gnezda lahko poteka normalna obdelava.
  • Po določenem datumu je dovoljena normalna obdelava celotne njive.
  • Izvaja se le na določenih območjih Dravsko-Ptujsko-Središkega polja in Ljubljanskega barja.
  • Obtežba z živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora je letna.

 

Višina podpore

Najvišji znesek za shemo se določi v skladu s členom 31(7)(a) Uredbe EU 2021/2115. Pri pribi gre za vrsto, ki se upoštevata v izračunu Slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Glede na rezultate tega monitoringa ima vrsta v Sloveniji trend zmanjševanja populacije. Hkrati lahko deluje tudi kot krovna vrsta, saj z izvajanjem ukrepa dosegamo širše pozitivne učinke tudi za druge vrste v odprti kmetijski krajini.

Shema je ciljna in se izvaja prvič. Trenutno je načrtovan višina podpore 200,00 evrov/ha.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi