Opis

Shema boizboljšala pogoje za razmnoževanje in prehranjevanje za Poljskega škrjanca.

Zaradi večjega števila mladičev na leto in večjega preživetja mladičev bo vpliva na povečanje populacije poljskega škrjanca.

V finančni tabeli pod točko 12 je podana oceana vpisa, ker je shema ciljna in se izvaja prvič. V primeru, da bo vpis večji se bo tudi ambicioznost sheme povečala. To pomeni, da se bodo v primeru večjega vpisa neposejanih zaplat tal od načrtovanega zagotovila dodatna sredstva, da bodo vse neposejane zaplate tal izplačane z vrednostjo načrtovanega zneska na enoto.

 

Zahteve za izvajanje

  • Shema spodbuja puščanje zaplat neposejanih tal na ornih zemljiščih zasajenimi s strnimi žiti, oljno ogrščico, deteljam, inkarnatko ali deteljnotravno mešanico.
  • Na ornih zemljiščih je treba zagotoviti več zaplat neposejanih tal, ki morajo biti od roba ornega zemljišča oddaljene vsaj 5 m.
  • Posamezna zaplata mora biti v velikosti najmanj 25 m2 in širine najmanj 2,5 metra.
  • Na ornem zemljišču velikosti do 0,5 hektarja mora biti vsaj ena zaplata neposejanih tal in za vsakega nadaljnjega 0,5 hektarja ena dodatna zaplata (od 0,6 do 1,0 hektar vsaj dve zaplati, od 1,1 do 1,5 hektarja vsaj tri zaplate itd.).
  • Izvaja se na območjih pojavljanja poljskega škrjanca na območjih Goričko, Pomurska ravan, Dravsko-Ptujsko-Središko polje, Ljubljanska kotlina, Krško brežiško polje in Ljubljansko barje.
  • Obtežba z živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora je letna.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enot

Najvišji znesek za shemo se določi v skladu s členom 31(7)(a) Uredbe EU 2021/2115. Pri poljskem škrjancu gre za vrsto, ki se upoštevata v izračunu Slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Glede na rezultate tega monitoringa ima vrsta v Sloveniji trend zmanjševanja populacije. Hkrati lahko deluje tudi kot krovna vrsta, saj z izvajanjem ukrepa dosegamo širše pozitivne učinke tudi za druge vrste v odprti kmetijski krajini.

Shema je ciljna in se izvaja prvič. Trenutno je načrtovana višina podpore 60 evrov/enoto. V primeru, da bo vpis večji se bo tudi ambicioznost sheme povečala. To pomeni, da se bodo v primeru večjega vpisa neposejanih zaplat tal od načrtovanega zagotovila dodatna sredstva, da bodo vse neposejane zaplate tal izplačane z vrednostjo načrtovanega zneska na enoto.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi