Opis

Beljakovinske rastline imajo pomembno vlogo pri izboljšanju pri prireji govejega mesa in kravjega mleka. Hkrati pa se poleg problema zagotavljanja visokokakovostne beljakovinske krme za urejeno rejo živali, v zadnjih nekaj letih srečujemo tudi z izzivom prilagajanja pridelave voluminozne krme spreminjajočim se podnebnim razmeram zaradi vse daljših sušnih obodbij in vse višje temperature.

Dohodkovna podpora je namenjena povečanju obsega pridelave beljakovinskih rastlin in izboljšanju konkurenčnosti pridelave.

 

Upravičenci

Kmet je upravičen do podpore za beljakovinske rastline, če:

  • prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice, krmni bob, krmni grah, sojo, grašico, volčji bob, bob, grah, fižol, lečo, čičeriko, ali grahor;
  • v primeru, da nosilec KMG prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice, krmni grah ali krmni bob mora znašati obtežba na KMG vsaj 0,9 GVZ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
  • ima beljakovinske rastline prisotne na površini, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline do tehnološke zrelosti;
  • skupna površina, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,3 ha;
  • ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;

Najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,1 ha.

Intervencija se ne izvaja na območjih, ki so šotišča za namen izvajanja DKOP 2 .

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli kot enotno, letno plačilo za upravičen hektar beljakovinskih rastlin.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto:

  • 292,00 evrov/hektar za koledarsko leto 2023,
  • 263,00 evrov/hektar za koledarsko leto 2024,
  • 239,15 evrov/hektar za koledarsko leto 2025,
  • 228,74 evrov/hektar za koledarsko leto 2026 in
  • 219,22 evrov/hektar za koledarsko leto 2027.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi