Opis

S prerazporeditvenim plačilom se prispeva k višjemu dohodku in večji stabilnosti dohodka na manjših KMG. Prav tako se zagotavlja pravičnejša porazdelitev neposrednih plačil ter učinkovitejše ciljanje dohodkovne podpore za trajnostnost tistim KMG, ki imajo najnižje dohodke.

 

Upravičenci

Do osnovnega prerazporeditvenega plačila za trajnostnost so upravičeni kmetje, ki:

  • So aktivni kmetje.
  • So upravičeni do dohodkovnega plačila za trajnostnost.

 

Oblika podpore

Podpora je letno in enotno plačilo, ki se dodeli na upravičen hektar. Dodeli se za prvih 8,2 ha vsem upravičencem.

 

Višina podpore

Načrtovan znesek podpore je:

  • 27,38 evrov/hektar za leto 2023
  • 27,57 evrov/hektar za leto 2024
  • 27,77 evrov/hektar za leto 2025
  • 27,97 evrov/hektar za leto 2026
  • 28,17 evrov/hektar za leto 2027

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi