6. 3. 2018 – Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2017

V skladu z 10. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) je naloga lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) pripravljati letna poročila o izvajanju strategije lokalnega razvoja. V skladu z drugim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora LAS za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti v letu 2017 poročati do 31. 3. 2018.

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti pri ukrepu LEADER/CLLD so namenjena LAS, ki so upravičenci do sredstev EKSRP.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti LAS pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2017…

Obrazec za poročanje LAS za leto 2017…

Prijava na e-novice

Deli z drugimi