11. 1. 2018 – Smernice za vrednotenje pristopa LEADER/CLLD

Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je septembra objavila smernice “Vrednotenje pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”, ki so sedaj dostopne tudi v slovenščini.

Pomen vrednotenja se povečuje zaradi zasnove novih zahtev politike razvoja podeželja v obdobju 2014–2020 za spremljanje in vrednotenje. Lokalne akcijske skupine  potrebujete smernice za izpolnjevanje novih nalog vrednotenja, kot so ocena primarnih in sekundarnih prispevkov pristopa LEADER/lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, k doseganju ciljev politike, rezultatov in vplivov PRP ter spremljanje in vrednotenje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V smernicah za vrednotenje boste našli priporočila o tem, kako izvajati dejavnosti vrednotenja na lokalni ravni. Zagotovljene so informacije o tem, kako je vrednotenje, na ravni PRP povezano z dejavnostmi vrednotenja na ravni lokalne akcijske skupine ter kakšno podporo lahko zagotovijo organ upravljanja in drugi deležniki.

Poleg smernic objavljamo še prevod priročnika nemške mreže za podeželje “Samovrednotenje v regionalnem razvoju: Priročnik in metodološko gradivo” (v slovenščini). Priročnik obravnava osnove samovrednotenja ter vprašanja o ciljih, kazalnikih in potrebnih podatkih. Predvsem vsebuje številne metode, ki jih lahko lokalne akcijske skupine uporabite same – od preprostih orodij za samoocenjevanje, vprašalnikov in instrumentov za spremljanje do delavnic z namenom ugotavljanja bilance. Lokalne akcijske skupine lahko z metodami ocenite, ali dosegate vsebinske cilje, ki se nanašajo na regionalne procese ali delo regionalne razvojne skupine.

Deli z drugimi