M10 – AKTUALNO – ARHIV

30. 10. 2018 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL: rok setve podaljšan do 15. novembra 2018

5. 3. 2018 – Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2018

23. 11. 2017 – Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

27. 10. 2017 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL – rok setve podaljšan do 10. novembra 2017

2. 6. 2017 – Pomembno povečanje obsega travišč vključenih v naravovarstvene operacije KOPOP

12. 1. 2017 – Gradiva iz obveznih usposabljanj za leto 2016

8. 9. 2016 – Posodobljeni termini obveznih usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

21. 3. 2016 – Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

22. 2. 2016 – Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

10. 9. 2015 – POJASNILO: Pogoji za izvajanje zahteve, ki se nanaša na nepokošen pas v okviru ukrepa KOPOP

23. 12. 2015 – Predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

10. 11. 2015 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL- rok za setev podaljšan do 15. novembra 2015

21. 9. 2015 – Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

25. 8. 2015 – Program razvoja podeželja RS 2014-2020: Osnovne informacije o ukrepih (brošura) 

17. 8. 2015 – Seznam podlag, ki so primerne za visokodebelne travniške sadovnjake

Uredba o plačilih za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ekološko kmetovanje in območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

20. 1. 2015 – Strokovno mnenje glede predlaganega ukrepa KOP: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih

29. 12. 2014 – KOPOP v PRP 2014−2020

6. 11. 2014 – Spremembe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil v letu 2015

Prijava na e-novice

Deli z drugimi