Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2020

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2020 bo zaradi epidemije novega koronavirusa izvedeno “na daljavo”.

Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali dodatne informacije, jih naslovite na: gp.mkgp@gov.si Z veseljem vam bomo odgovorili.

Po opravljenem usposabljanju boste lahko pri vašem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP.

KMETIJSKO-OKOLJSKA- PODNEBNA PLAČILA ZA OBDOBJE 2015-2020
Predhodno usposabljanje
2020

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020

Kmetijski vidik varstva narave in invazivne rastline v kmetijstvu, dr. Klemen Eler, Biotehniška fakulteta

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo, Janez Sušin, Kmetijski inštitut Slovenije

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, mag. Mateja Žvikart, Zavod RS za varstvo narave

Varovanje voda in ukrep KOPOP, Urška Bremec, dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb, dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije
         – Komentar k diapozitivom

 

 

 Vabilo na predhodno usposabljanje za vstop v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2020

 

Deli z drugimi