1. 2. 2018 – Smernice za vrednotenje inovacij v PRP 2014-2020

Evropska služba za pomoč uporabnikom pri vrednotenju razvoja podeželja (European Evaluation Helpdesk for Rural Development) je objavila Smernice za vrednotenje inovacij v PRP 2014-2020 v angleškem jeziku.

Glavni cilj smernic je zagotoviti nezavezujoče dopolnilo k drugim smernicam in ponuditi nasvete deležnikom v procesu vrednotenja, kako odgovarjati na skupna vprašanja za vrednotenje, povezana z inovacijami. Ker se pričakuje, da bodo učinki PRP na inovacije na podeželskih območjih dolgoročne, se smernice osredotočajo predvsem na tiste dejavnosti, povezane z vrednotenjem, o katerih se poroča v Letnem poročilu o izvajanju v letu 2019 in v naknadnem vrednotenju.

Smernice so sestavljene iz treh poglavij.

Poglavje 1 pojasnjuje inovacijski sistem na podeželskih območjih in koncept vrednotenja inovacij v razvoju podeželja. Koncept uvaja okvir politike EU in PRP ter njuno medsebojno povezovanje, kakor tudi pregled skupnih elementov vrednotenja.

Poglavje 2 obvešča Organe upravljanja o posebnostih, povezanih z upravljanjem vrednotenja inovacij in zahtev za poročanje. Poglavje 2.2 pojasnjuje pristope k odgovorom na vprašanja za vrednotenje, povezanih z inovacijami, in daje posebne smernice za vsa skupna vprašanja za vrednotenje: 1, 2, 21, 23 in 30 v zvezi s tistimi vidiki, ki se nanašajo na inovacije.

Poglavje 3 (priloge) vključuje slovar in korake za prepoznavanje inovacijskega potenciala PRP.

Vabimo vas, da preučite nove smernice!

 

Smernice za vrednotenje inovacij v PRP 2014-2020 /Guidelines Evaluation od Innovation in Rural Development Programmes 2014-2020

Deli z drugimi