Arhiv

TRETJI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020, ki je bil 21. 1. 2015 posredovan EK.

Priloge:


 

DRUGI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020, ki je bil 5. 12. 2014 posredovan na EK.

Priloge:

3. Okoljsko poročilo
3. Okoljsko poročilo dodatek
3. Predhodno vrednotenje
18. Izjava M08.4
18.1 Izjava OU
18.1 Izjava PA
18.2 Izjava M08.4
18.2 Izjava M10
18.2 Izjava M11
18.2 Izjava M13
18.2 Izjava M14
18.2 Izjava M19
M10 Modelni izračun
M11 Izhodišča EKO
M11 Metodologija EKO
M13 Modelne kalkulacije
M13 Opisi OMD
M14 Metodologija kalkulacije


PRVI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020, z dne 16. 6. 2014

Priloge:

Priloga AA: Kombinacije dodatnih zahtev v okviru ukrepa KOPOP na isti površini
Priloga BB: Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo
Priloga CC: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo
Priloga DD: Okolju prijazno hmeljarstvo
Priloga EE: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno hmeljarstvo
Priloga FF: Okolju prijazno sadjarstvo
Priloga GG: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno sadjarstvo
Priloga HH: Okolju prijazno vinogradništvo
Priloga II: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno vinogradništvo
Priloga JJ: Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi
Priloga KK: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi
Priloga LL: Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
Priloga MM: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči
Priloga NN: Varovanje vodnih virov
Priloga OO: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Varovanje vodnih virov
Priloga PP: Ohranjanje krajine
Priloga RR: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje krajine
Priloga SS: Ohranjanje genskih virov
Priloga TT: Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje genskih virov
Priloga UU: Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

Deli z drugimi