UREDBE ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 

 • Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja (izvajanje ukrepov M1 in M2):

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Investicijska uredba (izvajanje podukrepov M4.1, M4.2, M4.3, M6.4, M8.6):

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (izvajanje podukrepa M3.1):

Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (izvajanje podukrepa M6.1):

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 • Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (izvajanje podukrepa M6.3):

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Uredba za širokopasovno infrastrukturo (izvajanje podukrepa M7.3):

Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Uredbi za sanacijo po žledu in vetrolomu (izvajanje podukrepa M8.4):

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (izvajanje podukrepa M9.1):

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Uredba KOPOP, EK in OMD (izvajanje ukrepov M10, M11 in M13):

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Dobrobit živali (izvajanje ukrepa M14):

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014

 

 • Uredba za ukrep Sodelovanje (izvajanje podukrepa M16):

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;

 • Uredba CLLD (izvajanje ukrepa M19)

 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

 

 • Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (izvajanje ukrepa M21):

Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Uredba o finančnih instrumentih:

Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 

 • Uredba o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel (izvajanje ukrepa M22):

Uredba o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

 

NEPOSREDNA PLAČILA:

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

 

PRAVILNIKI ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 • Označevanje vira sofinanciranja

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 • OMD:

 Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

 

 • Investicije/naložbe:

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje

 

ZAKON O KMETIJSTVU (Zkmet-1) 

Zakon o kmetijstvu

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi