UREDBE ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 

 • Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja (izvajanje ukrepov M1 in M2):

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16, 59/18, 11/19, 67/19 in 164/20)

 

 • Investicijska uredba (izvajanje podukrepov M4.1, M4.2, M4.3, M6.4, M8.6):

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22)

 

 • Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (izvajanje podukrepa M3.1):

Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17, 71/18, 157/20 in 61/21)

 

 • Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (izvajanje podukrepa M6.1):

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 , 50/19, 4/20 in 6/22)

 

 • Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (izvajanje podukrepa M6.3):

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17, 67/19, 74/21 in 135/21)

 

 • Uredba za širokopasovno infrastrukturo (izvajanje podukrepa M7.3):

Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20 in 70/21)

 

 • Uredbi za sanacijo po žledu in vetrolomu (izvajanje podukrepa M8.4):

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19, 82/20 in 97/21)

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19, 82/20 in 97/21)

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (izvajanje podukrepa M9.1):

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19, 129/20, 61/21 in 140/21)

 

 • Uredba KOPOP, EK in OMD (izvajanje ukrepov M10, M11 in M13):

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20, 26/21, 197/21 in 20/22)

 

 • Dobrobit živali (izvajanje ukrepa M14):

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022 (Uradni list RS, št. 203/21)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 3/21, 28/21 – popr. in 189/21)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19, 78/20 in 182/20)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18 in 73/19) 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18, 19/18 in 59/18)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/16)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015 (Uradni list RS, št. 8/15)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/14 in 35/15)

 

 • Uredba za ukrep Sodelovanje (izvajanje podukrepa M16):

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21)

V JAVNI OBRAVNAVI!  Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; komentar lahko oddate do 5. 9. 2022.

 • Uredba CLLD (izvajanje ukrepa M19)

 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21 in 181/21)

 

 • Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (izvajanje ukrepa M21):

Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 157/20)

 

 • Uredba o finančnih instrumentih:

Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 33/18)

 

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18)

 

 

NEPOSREDNA PLAČILA:

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22 in 110/22)

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21, 67/21 in 87/21))

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20, 61/20 in 78/20)

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 12/19 – popr.)

 

PRAVILNIKI ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 • Označevanje vira sofinanciranja

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list št. 67/2018 in 191/20)

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ver. 1.2, objavljeno 11. 11. 2016)

 

 • OMD:

 Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16)

 

 • Investicije/naložbe:

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16 , 31/19 in 157/21)

 

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18, 46/19 in 133/21)

 

ZAKON O KMETIJSTVU (Zkmet-1) 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22)

Deli z drugimi