M1.1Usposabljanje mladih kmetov KGZS

Cilj

Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

Upravičenci

Subjekti javnega ali zasebnega prava, ki bodo izvedli tečaje, delavnice, predavanja, praktične prikaze ali druge dejavnosti prenosa znanja in so ustrezno usposobljeni.

 

Opis

Podukrep je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK) in Dobrobit živali (DŽ). Prav tako je podpora namenjena usposabljanjem na številnih drugih področjih, ki so pomembna za ciljne skupine, npr. trženje, upravljanje, varno delo v gozdu, digitalne spretnosti, predelava itn. Usposabljanja lahko vključujejo teoretični in praktični del. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

Gradiva iz usposabljanj so na voljo v knjižnici.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi