Eurosad Sortirno pakirni center resize

Cilj

Povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu.

Upravičenci

Upravičenci v okviru tega ukrepa so na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, ki imajo pomemben tržni delež, so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovljene morajo biti za področje kmetijstva oziroma gozdarstva ter biti uradno priznane v skladu z nacionalnimi pravilniki, ki urejajo področje skupin in organizacij proizvajalcev.

Opis

Sredstva se upravičencu dodelijo za obdobje od vložitve vloge na javni razpis do konca koledarskega leta, pred katerim se izteče petletno obdobja od priznanja organizacije proizvajalcev. Podpora se upravičencu dodeli za posamezno koledarsko leto.

Znesek podpore se določi na podlagi letnega prihodka organizacije proizvajalcev od prodaje priznanih proizvodov v preteklem letu, pri čemer se upošteva stopnja podpore glede na leto priznanja. Letni prihodek od prodaje se za prvo leto lahko izračuna kot povprečni letni prihodek posameznih članov v treh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis.

Vrsta podpore

Podpora se na podlagi poslovnega načrta dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Višina podpore

Stopnja podpore znaša:

  • 10 % tržne proizvodnje za prvo leto od priznanja,
  • 9 % tržne proizvodnje za drugo leto od priznanja,
  • 8 % tržne proizvodnje za tretje leto od priznanja,
  • 7 % tržne proizvodnje za četrto leto od priznanja,
  • 6 % tržne proizvodnje za peto leto od priznanja.

Na leto se lahko izplača največ 25.000 eurov podpore za skupine proizvajalcev in 50.000 eurov za organizacija proizvajalcev. Zadnji obrok se izplača, ko se preveri, ali je poslovni načrt pravilno izveden.

Najvišji znesek javne podpore je do 100.000 EUR na leto.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi