Cilj

Cilj podukrepa je prispevati k preventivni, protipožarni varnosti gozdov v jugozahodni Sloveniji.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore za ureditev protipožarne infrastrukture so lastniki zasebnih gozdov ter lastniki skupin gozdnega drevja ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih površinah zunaj naselij, njihova združenja (agrarne skupnosti), zakupniki zasebnih gozdov, lokalne skupnosti in upravljavci gozdov v lasti Republike Slovenije.

 

Opis

Podpora v okviru tega podukrepa je namenjena gradnji in vzdrževanju protipožarnih presek
(protipožarne gozdne ceste, protipožarne poti), protipožarnih stez, protipožarnih zidov,
izogibališč, obračališč in vstopne ploščadi na protipožarnih presekah, prostorov za izven
letališko pristajanje helikopterjev, namensko urejenih vodnih virov oziroma mest za oskrbo
helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja podpore za ureditev protipožarne infrastrukture je 100 % upravičenih stroškov.
Najnižji znesek javne podpore je 500 EUR.

Priznana vrednost na enoto po vrsti dela:

 • Gradnja protipožarne gozdne ceste – 25 €/tm
 • Rekonstrukcija protipožarne gozdne ceste 5 €/tm
 • Vzdrževanje protipožarne gozdne ceste 0,4 €/tm
 • Gradnja protipožarne poti 15 €/tm
 • Rekonstrukcija protipožarne poti 3 €/tm
 • Vzdrževanje protipožarne poti 0,4 €/tm
 • Gradnja protipožarnih stez 2,44 €/tm
 • Vzdrževanje protipožarnih stez 0,39 €/tm
 • Gradnja protipožarnih zidov 19,5 €/tm
 • Vzdrževanje protipožarnih zidov 1,95 €/tm
 • Gradnja prostorov za izven letališko pristajanje helikopterjev 4.000 €/kos
 • Vzdrževanje prostorov za izven letališko pristajanje helikopterjev 200 €/kos
 • Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev,  gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje – zajetje 450.000 €/kos
 • Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje – kal 12.500 €/kos
 • Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje – hidrant 20.000 €/kos

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 13. spremembo PRP – marec 2023)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi