Namen ukrepa je vzpostavitev in razvoj kmetij ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju. S spodbudami želimo prispevati k aktivaciji endogenih potencialov lokalnega okolja, katerih rezultat bo krepitev podeželskega gospodarstva, nova delovna mesta in višja dodana vrednost.

Ukrep se bo izvajal preko dveh podukrepov:

  • Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (podukrep M6.1),
  • Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep M6.4).

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi