Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva